Океанските видове изчезват по-бързо от тези на сушата

автор Габриела Панайотова


Публикувано на 02 Април, 2020 в 5:05 PM 1725 0Климатичните промени се усещат по-силно от студенокръвните същества, живеещи в Световния океан.

През последните години темата за глобалното затопляне е все по-актуална. Голяма част от научните центрове и специалистите в области като биология и екология обръщат все по-голямо внимание върху влиянието на тези климатични промени върху сухоземните видове, но не си дават реална представа какво се случва с видовете, обитаващи моретата и океаните. Тъй като средните температури на света са по-високи от обичайните, морските животни са далеч по-уязвими от изчезването, отколкото сухоземните видове. Това показва нов анализ на повече от 400 студенокръвни обитатели на морския свят.

Сухоземните видове притежават много по-разнообразни възможности за откриване на убежище от затоплянето. За съжаление това не е възможно при океанските видове и като резултат се наблюдава изчезване на техните местообитанията с двойно по-голяма скорост от тези на сушата. Това отбелязва изследване, публикувано в списанието Nature. Този проект, ръководен от изследователи от университета Рутгерс в Ню Джърси, е първият, който сравнява въздействието на по-високите температури върху местообитанията в океана и на сушата за редица студенокръвни диви животни, взимайки под внимание видове от различни семейства Риби, Мекотели, Влечуги и Насекоми.

Поглеждайки назад във времето откриваме предишни изследвания, които сочат, че топлокръвните животни могат много по-добре да се адаптират към изменението на климата, отколкото студенокръвните. Те имат възможността да откриват сенчести места, морски басейни и дори да променят своите местообитания, започвайки да населяват по-висока надморска височина или по-малка географска ширина. Това проучване обаче обръща внимание върху сериозния риск за морските същества, при които всичките тези приспособителни мерки не са възможни, поради спецификата на морските басейни. „Морските животни живеят в среда, която в исторически план не е променила толкова много своята температура“, казва Малин Пински, еколог и еволюционен биолог от Рутгерс, който ръководи изследванията.

Тесни граници на безопасност

Учени са успели да изчислят така наречените „граници на топлинна безопасност“ за 88 морски и 318 сухоземни видове. Благодарение на тях може да се определи какво количество топлина могат да понасят тези видове и колко точно е продължителността на времето, за което те се излагат на тези топлинни прагове. За океанските обитатели границите на безопасност са най-малки в близост до Екватора, а за сухоземните – в близост до средната надморска височина.

Според проучването, морските видове, изчезнали назад във времето са живели именно в тези местообитания, намиращи се в топлите краища на обхвата, в близост до Екватора. Именно затоплянето се счита и като основна причина за тяхното изчезване като видове, поради увеличаването на продължителността им на излагане на по-висока температура. Броят на изчезналите морски видове е два пъти по-голям от тези на сушата. „Тези въздействия вече се случват. Това не е някакъв абстрактен бъдещ проблем“, казва Пински.

„Дори само увеличаването на температурата с градус или половин градус може да доведе до проблеми с намирането на храна, възпроизвеждането и други опустошителни ефекти. Докато някои видове ще могат да мигрират на нова територия, други – например коралови и морски анемони – не могат да се движат и просто ще изчезнат.“

Пински посочва видове като Aтлантическата камбала и Arctica islandica, които са изчезнали от историческите местообитания и са важни за риболова, например. Някои от основните решения, които той предлага за възстановяването на тези местообитания на видовете са намаляването на емисиите на парникови газове, които причиняват климатични промени, спирането на риболова, възстановяването на популации от различни видове риби и ограничаването на унищожаването на океанските местообитания.

Отвъд морето

Изследването на Рутгерс отразява колко е важно да се измерват не само температурните промени, но и как те засягат животните, казва Алекс Гундерсън, доцент по екология и еволюционна биология в университета Тулан в Ню Орлиънс, който не е работил върху изследването.

Изчезването не само на сухоземни, но и на морски видове, може да засегне редица отраслови аспекти на икономиката. Влиянието на климатичните промени се смята като основната причина за това. Парадоксалното в случая е, че голяма част от промените в условията на живот идват именно в резултат на засилената дейност на някои икономически отрасли в световен аспект. Всичко това води до образуването на омагьосан кръг, в който животинския свят не може да открие своята ниша и с все по-голяма скорост изчезва от планетата.

Източник: www.nationalgeographic.com

Вашият коментар