Студенти от ВВМУ в международна програма за откриване на астероиди

автор Светослав Георгиев


Публикувано на 04 Май, 2017 в 12:20 AM 1029 0Под ръководството на доцент Веселка Радева стартира участието на студенти от факултетите на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ в две научноизсле-дователски кампании на международна програма за откриване на астероиди.      Студентите преминаха обучение за работа с професионален астрономи-чески софтуер за откриване на астроно-мическите обекти и за прецизното изчи-сляване на техните екваториални корди-нати. В продължение на 45 дена студент-ите ще търсят нови астероиди и ще проследяват обекти от астероидния пояс, намиращ се между Марс и Юпитер. В наблюдателните кампании заедно с бъл-гарските студенти ще работят студентски екипи от САЩ, Япония, Бразилия, Индия, Кипър, Беларус, Австрия и Португалия. Студентите ще обработват астрономически изображения, които са получени с големия двуметров телескоп the Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS), намиращ се в обсерваторията „Халеакала“ на Хаваите.